• Diabetes Type 1 heb je niet alleen

  Stichting Kinderdiabetes brengt kinderen, jongeren, ouders en omgevingen die te maken hebben met diabetes type 1 in contact met ervaringsdeskundigen voor sociaal- emotionele ondersteuning. Zodat je er nooit alleen voor staat.

   

  We doen dat op verschillende manieren. 

  - we zetten ons in om kinderdiabetes Type 1 onder de aandacht te brengen om meer hulp, begrip en zorg voor kinderen te krijgen op de plekken waar ze zich bevinden: op school, sportclubs en het verenigingsleven

  - wij zetten ons ook in voor de ondersteuning van ouders en een betere begeleiding voor hen én de kinderen met diabetes

  Onze doelstellingen zijn in het stichtingsstatuut opgenomen en is altijd op te vragen bij ons secretariaat.