Bestuur en beleid
Stichting KinderDiabetes

Landelijk bestuur

Barry Rademaker, voorzitter

Marieke Verhaak, secretaris

Catelijne Boer-Verkerk, secretaresse

Ronnie Geschiere, penningmeester

Adri Salomé, vertrouwens-persoon

Paskal Jakobsen (BLØF), ambassadeur

Karin van Leeuwen, bestuurslid

Salima el Kebir-Moussa, bestuurslid

Jochem Hövels, bestuurslid

 

Federatie KinderDiabetes Nederland

Download: Akte van oprichting (met statuten)

Doelstelling Federatie KinderDiabetes

(artikel 2 van de statuten)

De federatie heeft ten doel:

a. de Federatie heeft ten doel het ontwikkelen en bevorderen van een landelijk coherent beleid en uitvoering daarvan ten behoeve van haar leden, teneinde aandacht te vragen, ondersteuning en begeleiding te bieden aan kinderen met diabetes en hun omgeving;

b. de federatie tracht dit doel onder meer te bereiken door op operationeel, financieel en communicatief vlak activiteiten van de leden te ontwikkelen en te structureren en daarbij de leden te ondersteunen;

c. de federatie heeft niet ten doel het maken van winst.

De federatie tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. actief gelden, middelen en kennis te vergaren en te verspreiden, daar waar nodig;

b. organiseren van bijeenkomsten en specifieke activiteiten ten einde de ontwikkeling, acceptatie en ontplooiing te bevorderen van jonge diabetici in relatie tot hun chronische ziekte.

Draagvlak en belang van de federatie

Belangrijk is nog te vermelden dat onze federatie alleen op vrijwilligers draait zoals  ouders, artsen, verpleegkundigen, onderwijskundigen, andere betrokkenen etc. die allemaal volkomen belangeloos meehelpen om  deze activiteiten te bewerkstelligen en daar hun vrije tijd voor investeren. Ook de diverse ziekenhuizen ondersteunen onze initiatieven. Inmiddels hebben wij naast de complimenten vanuit diverse hoeken voor onze werkzaamheden ook  vanuit de medische en overheid wereld al de nodige waardering  gehad voor onze initiatieven. We gelden zelfs landelijk als een voorbeeldfunctie hierin. 

Wijze van invulling

De federatie heeft hiertoe de volgende regio’s in het leven geroepen: Regio Zuid-West (voorheen Zeeland), Regio Midden, Regio Brabant-Oost en Regio Rotterdam e.o.

In de toekomst zullen er meer volgen.

Financiering van de activiteiten

Financieel is er zowel vanuit de overheid als de gezondheidszorg geen geld beschikbaar. Ook al beseft men dat dit soort initiatieven zeer belangrijk is in het kader van de participatie. Een gevleugeld woord in Nederland, maar de werkelijkheid op de “werkvloer” is anders qua financiële faciliteiten. Daarom is de Stichting volledig afhankelijk van sponsoring van bedrijven, instellingen, fondsen en private personen. Daartoe heeft de Stichting een sponsorcommissie opgericht, die zich structureel bezig houdt met het aantrekken van gelden uit de  bovengenoemde groepen.

Beloningsbeleid

(volgens Artikel 12.7 van de statuten)

Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van bewijsstukken vergoed.

Jaarverslagen  Federatie KinderDiabetes

Jaarcijfers Federatie KinderDiabetes (geconsolideerd)

Jaarcijfers Stichting KinderDiabetes Zeeland (voorloper van de landelijke federatie)

Voor de financiële verantwoording van onze stichting kunt u hier de jaarcijfers downloaden:

Let op

Dit zijn de gegevens van de Federatie KinderDiabetes Nederland.

Contactadres

Boomdijk 9
4471 AZ Wolphaartsdijk

info@stichtingkinderdiabetes.nl

KvK 74017721

RSIN 859745235

IBAN NL72 RABO 0148 9362 45