Disclaimer

Disclaimer

In de informatie op deze website worden geen gezondheidsclaims geuit. Wij doen altijd ons uiterste best om verantwoorde informatie te verstrekken en zullen deze voorafgaand aan publciatie altijd voorleggen aan bevoegde medici. Heb je vragen of twijfels over je eigen situatie? Raadpleeg dan altijd je huisarts, therapeut of specialist voordat je een verandering in je leven aanbrengt.

 

Vragen? Neem contact met ons op.