Regio Brabant-Oost

Hier zijn we dan!

Ook in regio Brabant-Oost zijn we van start. Hieronder lees je in het kort wat elke commissie doet en hoe je met ze in contact kunt komen.

Activiteiten commissie

De activiteitencommissie is een heel belangrijk onderdeel van de stichting. Het hele jaar door willen wij leuke, gezellige en sportieve activiteiten organiseren voor kinderen en jongeren tot ongeveer 20 jaar. We organiseren bijvoorbeeld al jaren 1x per jaar een familiedag. De hele familie is dan van harte welkom om er samen met elkaar een gezellige dag van te maken! Omdat je er #nietalleen voor staat!

Ook voor jongeren gaan we activiteiten opzetten. Zoals het bezoeken van een Brabants muziekfestival.

Wil je graag meehelpen in de organisatie van leuke activiteiten? Neem dan contact met ons op (activiteitenbrabantoost@stichtingkinderdiabetes.nl)

Geen evenementen gevonden!

Buddy commissie

De buddy commissie bestaat uit een groep ouders met kinderen met diabetes, die u willen steunen bij practische zaken zoals: vakanties, feestjes, voor het eerst naar (de hogere) school gaan, logeren, enz.
Maar ook als u behoefte heeft aan een luisterend oor en steun wilt ervaren. Stuur ons een bericht om in contact te komen met een buddy (buddybrabantoost@stichtingkinderdiabetes.nl).

Educatie commissie

De educatiecommissie geeft ouders/verzorgers en onderwijsgevenden ondersteuning in het bieden van passend onderwijs voor kinderen met diabetes. Uiteraard in samenwerking met de betreffende diabetesverpleegkundige. Dit onder andere door het geven van voorlichting over de zorg en complexiteit van diabetes op scholen in het po, s(b)o en v(s)o. Maar ook valt te denken aan naschoolse en buitenschoolse opvang alsmede sportverenigingen e.d. Wil je graag contact met iemand van de educatie commissie? Stuur ons een bericht. educatiebrabantoost@stichtingkinderdiabetes.nl).

Sponsor commissie

Met de vrijwilligers in de sponsor-cie zorgen we voor financiële ondersteuning voor de activiteiten van SKD. We zoeken nog een lid voor deze commissie in de regio Den Bosch en Helmond. Als je in een van deze regio’s woont, een netwerk hebt in het bedrijfsleven/serviceclubs en enthousiast bent over SKD neem dan contact op via bestuurbrabantoost@stichtingkinderdiabetes.nl

Familiedag Brabant-Oost was top!

Op zondag 25 september organiseerde de regio Brabant-Oost weer een familiedag. Maar liefst 240 ouders en kinderen kwamen naar De Reuselhoeve in Moergestel om elkaar te ontmoeten en deel te nemen aan het gevarieerde programma. Na een zaterdag vol regen was het zondag...

Familiedag Brabant-Oost

Op zondag 25 september organiseert Stichting KinderDiabetes Brabant-Oost weer een gezellige Familiedag! Dit jaar zijn we te gast op de Reuselhoeve in Moergestel. Op deze middag zijn kinderen met diabetes, hun ouders, broertjes en zusjes welkom. We hebben weer een...

Welkom SKD Regio Brabant-Oost

YES! We zijn weer een regio rijker! Op 8 september 2019 was de aftrap van Stichting Kinderdiabetes Oost-Brabant in Tilburg, waarbij onze ambassadeur Paskal Jakobsen van BLØF natuurlijk niet mocht ontbreken. Vanaf nu zal de oudergroep van Kidz & Ko doorgaan onder...
Karin van Leeuwen

Voorzitter

Over Karin

Mijn naam is Karin van Leeuwen en mijn dochter Daantje (11 jaar in 2019) heeft sinds haar 4e jaar diabetes.
Het gaat heel goed met Daantje. Ze is vrolijk, positief ingesteld en accepteert dat diabetes een onderdeel van haar leven is.

De afgelopen 6 jaar heb ik samen met andere enthousiaste ouders, 1 keer per jaar een familiedag voor families met kinderen met diabetes georganiseerd. Op die dag zie en hoor ik dat het ook heel anders kan zijn. Kinderen die het mentaal zwaar hebben, slecht ingesteld zijn, overbelaste gezinnen, ouders die hun baan opzeggen etc. En hoe waardevol bijvoorbeeld deze familiedag is om met elkaar in contact te komen en te zien dat je er niet alleen voor staat.

Vandaar mijn enthousiasme om voorzitter te worden van Stichting KinderDiabetes Brabant Oost. Samen met ons bestuur en de commissies gaan we van alles organiseren. Voor zowel ouders als kinderen.

We hebben er zin in!

Marielle Seegers

Secretaris

Over Marielle
Mijn naam is Marielle Seegers. Ik ben getrouwd en moeder van twee kinderen. Onze dochter Fenne kreeg diabetes op haar vijfde. Dat eerste jaar was een rollercoaster – er komt zóveel op je af. Over die heftige periode heb ik later een boek geschreven: ‘Suikermoeder’. Niet alleen om het een plekje te geven, maar vooral ook om andere ouders die in hetzelfde schuitje zitten een hart onder de riem te steken.

Als vrijwilliger heb ik heb ik de afgelopen jaren, samen met enkele andere enthousiaste moeders, de familiedagen voor kinderen met diabetes, broertjes, zusjes en ouders georganiseerd. Een dag om volop van te genieten en plezier te maken, maar ook een moment om te zien én te voelen dat je niet de enige bent.

Met Stichting KinderDiabetes Brabant-Oost willen we nog veel meer leuke activiteiten op touw zetten. Niet alleen voor de jongste kinderen, maar zeker ook voor tieners en jongvolwassenen. Ik denk dat daar veel behoefte aan is. Fenne, inmiddels 13, is al enthousiast. Dus: aan de slag!

Marieke van Uden

Penningmeester

Over Marieke

Mijn naam is Marieke van Uden (45 jaar). Samen onze 3 kinderen (Mats 14, Lonne 12 en Suze 11) woon ik in Sint-Oedenrode, een plaats vlakbij Eindhoven. Sinds ruim een half jaar ben ik actief bij de Stichting Kinderdiabetes voor regio Brabant Oost. Onze jongste dochter heeft sinds ongeveer 5 jaar diabetes type 1. Via het ziekenhuis waar we met Suze onder behandeling zijn, ben ik in aanraking gekomen met de Stichting.

De Stichting doet hele mooie dingen voor kinderen met diabetes. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen. Omdat ik een financiële achtergrond heb, ben ik gevraagd om penningmeester te zijn. Deze rol pak ik heel graag op. Hopelijk kan ik toegevoegde waarde hebben voor de stichting en kunnen we er samen voor zorgen dat we leuke activiteiten gaan regelen. Ik heb er heel veel zin in!

Robbert-Jan van Lemmen, bestuurslid

Robbert-Jan van Lemmen

Bestuurslid

Over Robbert-Jan

Ik ben Robbert-Jan van Lemmen. 53 jaar (2019), getrouwd, 3 kinderen van 22, 20 en 17 jaar en 2 pleegdochters van 21 en 18 jaar. Geboren in midden-Brabant (dorpje Rijen), geneeskunde gestudeerd in Rotterdam en kindergeneeskunde in Nijmegen.

Ik werk nu 20 jaar in ziekenhuis Bernhoven als algemeen kinderarts.
Eigenlijk ben ik vanaf het begin betrokken bij de zorg voor kinderen met diabetes.
Mijn aandachtsgebied is de kinderendocrinologie (alles wat met hormonen te maken heeft bij kinderen zoals groeihormoon, schildklierhormoon maar dus ook insuline!).
Sinds 1 jaar ben ik bestuurslid bij de stichting Kidz & ko waarin we samenwerken met verschillende ziekenhuizen in onze regio op het gebied van kinderdiabetes.

Ik ben ontzettend blij dat de activiteiten die ouders in de afgelopen jaren (meer dan 10) georganiseerd hebben, waaronder de jaarlijkse gezinsdag, worden voortgezet onder de vlag van Stichting KinderDiabetes regio Brabant-Oost.
We zien dit ook vanuit de Stichting Kidz & ko (die overigens gewoon blijft bestaan) als professionalisering en uit alles blijkt dat de mogelijkheden voor en door ouders alleen maar groter worden.

Blij dat ik hieraan bij kan dragen!

 

Stichting KinderDiabetes Brabant-Oost

Doelstelling Stichting KinderDiabetes Brabant-Oost

(artikel 2 van de statuten)

De stichting heeft ten doel:

a. het onder de aandacht brengen, ondersteunen en begeleiden van de chronische ziekte diabetes bij kinderen met diabetes in Oost-Brabant het bijzonder; en in het algemeen onderzoek naar- en ondersteuning bij- een betere begeleiding van kinderen met diabetes en hun ouders;

b. het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zijn met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. actief gelden, middelen en kennis te vergaren en te verspreiden, daar waar nodig;

b. organiseren van bijeenkomsten en specifieke activiteiten ten einde de ontwikkeling, acceptatie en ontplooiing te bevorderen van jonge diabetici in relatie tot hun chronische ziekte;

c. de stichting heeft niet en doel het maken van winst;

d. het instellen van een aantal commissies.

Met de Stichting willen we  activiteiten kunnen realiseren voor de kinderen en de kennis rondom diabetes bij ouders, kinderen en hun leef- en schoolomgeving vergroten.

Door kinderen met diabetes met elkaar in contact te brengen, willen we ook de acceptatie van hun ziekte vergroten, en hiermee een betere regulering van hun diabetes bewerkstelligen. Een betere regulering van de suikerwaarden leidt tot verkleining van de kans op complicaties, kinderen zitten beter in hun vel en ze presteren beter op school. Ook wordt er voorzien in de behoefte aan ervaringsgenotencontact met andere ouders van kinderen met diabetes, waardoor onderling ervaringen uitgewisseld kunnen worden.

Draagvlak en belang van de stichting

Belangrijk is nog te vermelden dat onze Stichting alleen op vrijwilligers draait zoals  ouders, artsen, verpleegkundigen, onderwijskundigen, andere betrokkenen etc. die allemaal volkomen belangeloos meehelpen om  deze activiteiten te bewerkstelligen en daar hun vrije tijd voor investeren. Ook de diverse ziekenhuizen ondersteunen onze initiatieven. Inmiddels hebben wij naast de complimenten vanuit diverse hoeken voor onze werkzaamheden ook  vanuit de medische en overheid wereld al de nodige waardering  gehad voor onze initiatieven. We gelden zelfs landelijk als een voorbeeldfunctie hierin. 

Financiering van de activiteiten

Financieel is er zowel vanuit de overheid als de gezondheidszorg geen geld beschikbaar. Ook al beseft men dat dit soort initiatieven zeer belangrijk is in het kader van de participatie. Een gevleugeld woord in Nederland, maar de werkelijkheid op de “werkvloer” is anders qua financiële faciliteiten. Daarom is de Stichting volledig afhankelijk van sponsoring van bedrijven, instellingen, fondsen en private personen. Daartoe heeft de Stichting een sponsorcommissie opgericht, die zich structureel bezig houdt met het aantrekken van gelden uit de  bovengenoemde groepen.

Beloningsbeleid

(volgens Artikel 12.7 van de statuten)

“Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van bewijsstukken vergoed.

Let op

Dit zijn de gegevens van de Stichting KinderDiabetes Brabant-Oost.

Contactadres

St. KinderDiabetes Brabant-Oost:
Grevelingen 54
5032 TH Tilburg

bestuurbrabantoost@stichtingkinderdiabetes.nl

NL20 RABO 0358 0266 95

KvK 76967913

RSIN 860856975